Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Six Fingers. Strategie en Innovatie.

Wij kijken ver vooruit. Bestuderen trends. Denken branchevreemd. Leggen de focus op steile leercurves. Wij bieden bedrijven en organisaties nieuwe inzichten en verruimen hun perspectief om succesvol te kunnen anticiperen. Zo borgen wij langetermijndenken en handelen. Ons team bestaat uit eigenzinnige vrijdenkers en -doeners met elk hun eigen expertises. Vanuit Brainport Eindhoven werken we voor opdrachtgevers in Nederland en ver daarbuiten aan kleine en grote opdrachten.

Meer over ons

24 juli 2023

Van tijdperk Kennis naar tijdperk Intelligentie

Auteur: Rob Adams
We naderen een tijdperk waarin we van een tijd van kennis overgaan naar een tijd van intelligentie. Kennis is overal en wordt steeds makkelijker toegankelijk. Net als IT grote bedrijven ooit een voorsprong gaf, maar deze voorsprong door Moore’s Law werd ingehaald, zo zal dat zijn voor kennis.

Waar grote bedrijven nu een kennisvoorsprong hebben, zal deze door technologie (denk A.I.) snel verdwijnen. In transities die vragen om doorbraken vormt expertise eerder de barrière naar de toekomst. De focus bij overheden en bedrijven zal moeten verschuiven van de juiste antwoorden geven naar de juiste vragen stellen.

Lees meer

6 juli 2023

Oproep aan de democratie

Auteur: Rob Adams
Het is duidelijk dat het bijna onmogelijk is langetermijnbeleid te voeren in een politiek tigpartijensyteem, waar strategische en persoonlijke belangen de boventoon voeren in de keuzes die worden gemaakt. Een duidelijk voorbeeld hiervan hebben we gisteravond kunnen zien bij het aftreden van het kabinet Rutte-IV. Kortetermijndenken voert de boventoon.

We zijn echter op een punt in onze geschiedenis beland waar we de problemen niet meer kunnen oplossen met de oude en bestaande manier van denken. We worstelen met grote toekomstvraagstukken. Of het nu gaat om klimaat, de ontwikkeling van steden, de manier waarop we bouwen, energie of het inrichten van onze veiligheid. Wegen die leiden naar nieuwe perspectieven zijn nodig. Hard nodig.

Lees meer

14 juni 2023

Ooit leefden we in een grot

Auteur: Rob Adams
Zonder de vraag, de verwondering, blijft de toekomst gesloten. We leven echter in een tijd van antwoorden, niet in een tijd van vragen. Je ziet het elke dag. In de maatschappij waar politici elkaar bestrijden op basis van hun overtuigingen, landen elkaar bestrijden over dogma’s en gelovigen die elkaar bevechten vanwege hun interpretatie van God. En je ziet het in je omgeving. Docenten die kinderen onderwijzen in het correct geven van antwoorden, ouders die gek worden van de vraag waarom en organisaties die wat er ook gebeurt blijven geloven in hun dominante logica. 

Zonder de vraag, de verwondering, blijft de toekomst gesloten. We leven echter in een tijd van antwoorden, niet in een tijd van vragen. Je ziet het elke dag. In de maatschappij waar politici elkaar bestrijden op basis van hun overtuigingen, landen elkaar bestrijden over dogma’s en gelovigen die elkaar bevechten vanwege hun interpretatie van God. En je ziet het in je omgeving. Docenten die kinderen onderwijzen in het correct geven van antwoorden, ouders die gek worden van de vraag waarom en organisaties die wat er ook gebeurt blijven geloven in hun dominante logica.

Lees meer

10 mei 2023

Hoe leren we in de toekomst?

Auteur: Rob Adams
Onderwijs is de sleutel tot een wereld met meer mogelijkheden en gelijke kansen voor iedereen. Six Fingers denkt mee over kwalitatief beter onderwijs en een effectiever educatiesysteem.

Leren gaat een grote verandering tegemoet. ChatGPT, digitalisering, op afstand leren. Slechts een paar ontwikkelingen die invloed hebben op de vormen van educatie in de toekomst. Ontwikkelingen die invloed hebben op het beroep van de leraar, die hier in mee zullen moeten gaan. Het is niet de enige invloed, want ook de wereld van werk verandert. Andere beroepen gaan ontstaan, dus ook de inhoud van opleiden gaat veranderen. Voeg daar een nieuwe digitaal opgroeiende doelgroep aan toe die anders denkt en werkt dan docenten en het is duidelijk: de meerdere schuivende plateaus zorgen voor een dilemmazone. Vasthouden aan en verbeteren van het bestaande systeem is niet de oplossing, de wereld van educatie moet vernieuwen.

Lees meer

2 april 2023

Hoe kunnen we de explosieve toename van data en technologie overzien?

Auteur: Rob Adams
Ongeveer 65 procent van de wereldbevolking (zo’n 5,6 miljard mensen) is verbonden met het internet en daarnaast zijn ook 30 miljard IoT devices in voortdurende verbinding met het internet. Ze creëerden in 2021 79 zetabytes aan data. En volgens voorspellingen zal in de komende drie jaar meer data geproduceerd worden dan in de afgelopen 30 jaar.

Een verbluffende snelle groei die primair wordt gedreven door digitale technologische innovatie door een handjevol Big Tech bedrijven, die de wereld als hun markt zien. Om hun doelen te realiseren maken ze gebruik van de meest geavanceerde beïnvloedingstechnologieën gebaseerd op data die ze krijgen. Zo maken ze van hun klanten hun product, in ruil voor ‘gratis’ dienstverlening.

Lees meer