Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Six Fingers. Strategie en Innovatie.

Wij helpen onze klanten de toekomst te grijpen en daarop te acteren in een tijd die vraagt om vernieuwing. Wij dagen bestaand denken uit en ontwikkelen nieuwe toepasbare perspectieven door gericht te leren van voorlopers in andere sectoren. 

Ons team bestaat uit eigenzinnige vrijdenkers en -doeners met elk hun eigen expertises. Vanuit Brainport Eindhoven werken we voor opdrachtgevers in Nederland en ver daarbuiten aan kleine en grote opdrachten.

Meer over ons

17 oktober 2023

In een tijd van oorlogen

Auteur: Rob Adams
In een tijd van oorlogen, polarisatie, kortetermijndenken, winstbejag, het sluiten van de ogen voor wetenschappelijke bewijzen en het uitblijven van een collectieve reactie op de vernietiging van onze leefomgeving, is hoop wellicht niet het meest verstandige. We zien ijsbergen verschijnen en net als bij de Titanic blijven we kijken en praten in plaats van te handelen en van koers te veranderen. En we weten hoe het met de Titanic is afgelopen.

Juist nu lijkt er door alles wat aandacht vraagt geen tijd meer te zijn voor langetermijndenken, als die tijd er al was. De toekomst heeft namelijk nog geen stem, terwijl het hier en nu continu schreeuwt om aandacht. Daarbij kan nadenken over de toekomst elke dag weer met een dag uitgesteld worden, vandaag vraagt immers vaak om direct handelen en aandacht.

Lees meer

12 oktober 2023

Ieder probleem is al eens opgelost

Auteur: Rob Adams
Ieder probleem is al eens opgelost. De oplossing in de ene sector kan van grote waarde zijn voor een andere sector.

Veel organisaties en overheden kijken continu in hun eigen sector. Dat is het traditionele benchmarking. Maar zij kennen dezelfde problemen en belemmeringen. En denken en werken volgens dezelfde dominante logica. Een belangrijke reden waarom veel vernieuwing in een sector van nieuwe toetreders komt.

Lees meer

2 oktober 2023

Adaptief vermogen is cruciaal

Auteur: Rob Adams
Adaptief vermogen is cruciaal. Wij gaan als mens uit van een planbare en controleerbare wereld. Een gevaarlijke aanname zoals de chaostheorie aantoont.

De Amerikaanse wiskundige en meteoroloog Edward Lorenz werkte in 1961 op het Massachusetts Institute of Technology aan een computermodel. Het model was bedoeld om voorspellingen te doen over de atmosfeer en afgeleid daarvan het weer. Tijdens simulaties merkte hij steeds afwijkingen op en kwam hij erachter dat het model steeds andere uitkomsten gaf. Zijn eerste gedachte was vanzelfsprekend dat het computermodel dan wel niet zou kloppen, want als mens moeten we uiteindelijk toch alles kunnen verklaren. Maar hij stapte af van deze aanname.

Lees meer

3 september 2023

Pas op voor gemiddeldes

Auteur: Rob Adams
Je kunt met je linkerbeen in water met een temperatuur van 1 graad staan en met je rechterbeen in water met een temperatuur van 73 graden. Dan heb je het gemiddeld best aangenaam, maar beide benen zullen afsterven.

De logica binnen organisaties, die wordt gevormd door het opzoeken van eensgezindheid, neigt naar gemiddeld denken. En dat is een groot gevaar. Het uit de weg gaan van discussies die afwijken van het gemiddelde denken kan de toekomst ernstig in gevaar brengen. Maar als mens gaan we conflicten nu eenmaal graag uit de weg, of stellen we deze iedere dag weer een dag uit.

Lees meer

24 juli 2023

Van tijdperk Kennis naar tijdperk Intelligentie

Auteur: Rob Adams
We naderen een tijdperk waarin we van een tijd van kennis overgaan naar een tijd van intelligentie. Kennis is overal en wordt steeds makkelijker toegankelijk. Net als IT grote bedrijven ooit een voorsprong gaf, maar deze voorsprong door Moore’s Law werd ingehaald, zo zal dat zijn voor kennis.

Waar grote bedrijven nu een kennisvoorsprong hebben, zal deze door technologie (denk A.I.) snel verdwijnen. In transities die vragen om doorbraken vormt expertise eerder de barrière naar de toekomst. De focus bij overheden en bedrijven zal moeten verschuiven van de juiste antwoorden geven naar de juiste vragen stellen.

Lees meer