Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Six Fingers. Strategie en Innovatie.

Wij kijken ver vooruit. Bestuderen trends. Denken branchevreemd. Leggen de focus op steile leercurves. Wij bieden bedrijven en organisaties nieuwe inzichten en verruimen hun perspectief om succesvol te kunnen anticiperen. Zo borgen wij langetermijndenken en handelen. Ons team bestaat uit eigenzinnige vrijdenkers en -doeners met elk hun eigen expertises. Vanuit Brainport Eindhoven werken we voor opdrachtgevers in Nederland en ver daarbuiten.

Meer over ons

10 mei 2023

Hoe leren we in de toekomst?

Onderwijs is de sleutel tot een wereld met meer mogelijkheden en gelijke kansen voor iedereen. Six Fingers denkt mee over kwalitatief beter onderwijs en een effectiever educatiesysteem.

Leren gaat een grote verandering tegemoet. ChatGPT, digitalisering, op afstand leren. Slechts een paar ontwikkelingen die invloed hebben op de vormen van educatie in de toekomst. Ontwikkelingen die invloed hebben op het beroep van de leraar, die hier in mee zullen moeten gaan. Het is niet de enige invloed, want ook de wereld van werk verandert. Andere beroepen gaan ontstaan, dus ook de inhoud van opleiden gaat veranderen. Voeg daar een nieuwe digitaal opgroeiende doelgroep aan toe die anders denkt en werkt dan docenten en het is duidelijk: de meerdere schuivende plateaus zorgen voor een dilemmazone. Vasthouden aan en verbeteren van het bestaande systeem is niet de oplossing, de wereld van educatie moet vernieuwen.

Lees meer

2 april 2023

Hoe kunnen we de explosieve toename van data en technologie overzien?

Ongeveer 65 procent van de wereldbevolking (zo’n 5,6 miljard mensen) is verbonden met het internet en daarnaast zijn ook 30 miljard IoT devices in voortdurende verbinding met het internet. Ze creëerden in 2021 79 zetabytes aan data. En volgens voorspellingen zal in de komende drie jaar meer data geproduceerd worden dan in de afgelopen 30 jaar.

Een verbluffende snelle groei die primair wordt gedreven door digitale technologische innovatie door een handjevol Big Tech bedrijven, die de wereld als hun markt zien. Om hun doelen te realiseren maken ze gebruik van de meest geavanceerde beïnvloedingstechnologieën gebaseerd op data die ze krijgen. Zo maken ze van hun klanten hun product, in ruil voor ‘gratis’ dienstverlening.

Lees meer

12 maart 2023

Kan mobiliteit de leefbaarheid in steden verhogen?

De tijd waarin we leven biedt de kans terug naar de tekentafel te gaan om leefbare steden te overdenken. We zijn als maatschappij blijkbaar op een missie om systemen zo efficiënt mogelijk te maken. Maar de vraag of die systemen ook echt bijdragen aan welzijn en ons levensgeluk, wordt volgens ons niet of onvoldoende gesteld.

In het huidige ontwerp staat de efficiëntie van het systeem en als afgeleide daarvan stadsplanning voor auto’s centraal. Het lijkt alsof steden zijn gemaakt voor auto’s, niet voor mensen. Het afgelopen decennium stond in het teken van smart cities. Technologie als doel in plaats van middel, met ook weer efficiëntie van het systeem als uitkomst.

Bewust of onbewust bekijken we mobiliteit met een efficiency bril. Dit ter discussie stellen is belangrijk om te vernieuwen.

Lees meer

8 februari 2023

Hoe ziet de wereld van voedsel eruit in 2033?

Het belang van voedsel hoeft niet benadrukt te worden. Het is een noodzaak en tegelijkertijd ook een bron van genot en sociaal samenzijn.

Na de tweede wereldoorlog werd door veel landen gezegd ‘nooit meer honger.’ Het nastreven van dit idee heeft geleid tot een eenzijdige kijk op voedsel winnen en vergaande efficiëntie. Een groot gewin voor toen, maar als we dit perspectief niet veranderen een groot verlies voor de toekomst. Door een groeiende bevolking wereldwijd is steeds meer landbouwgrond nodig en vraagt de veestapel om steeds meer voedsel en water. En daar is nu juist steeds meer tekort aan.

Hoe veranderen we de voorkeur van consumenten? Welke nieuwe vormen van landbouw zijn denkbaar? Hoe ziet het landschap er over 10 jaar uit? Welke rol kan verpakking spelen in het verlengen van gebruik? Zijn nieuwe vormen van voedsel denkbaar?

Lees meer

10 januari 2023

Hoe bouwen en wonen we in de toekomst?

De grenzen van het bouwsysteem zijn behoorlijk opgerekt. Inmiddels zijn er ruim 400.000 Nederlanders die een woning zoeken. En zijn er 5,8 miljoen huizen die gerenoveerd moeten worden. Een enorme opgave.

75 jaar lang heeft de bouwindustrie geïnvesteerd in beton en steen. Sneller, efficiënter en goedkoper bouwen was het motto. Wat dit betekende voor het welzijn en de wereld waarin we leven stond minder hoog op de agenda.

We moeten anders gaan denken en handelen om een doorbraak te vinden en huidige problemen op te lossen. Wij geloven dat het kan. Wij zijn optimisten. 17 jaar onderzoek naar oplossingen geeft ons de munitie om met betaalbare, duurzame en gezonde oplossingen te komen. Samen kunnen we versnellen met oog voor de wereld waarop wij en generaties na ons leven.

Lees meer