Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Alle actuele topics

24 juli 2023 • Leestijd 3-4 minuten

Actueel

Van tijdperk Kennis naar tijdperk Intelligentie

We naderen een tijdperk waarin we van een tijd van kennis overgaan naar een tijd van intelligentie. Kennis is overal en wordt steeds makkelijker toegankelijk. Net als IT grote bedrijven ooit een voorsprong gaf, maar deze voorsprong door Moore’s Law werd ingehaald, zo zal dat zijn voor kennis. Waar grote bedrijven nu een kennisvoorsprong hebben, zal deze door technologie (denk A.I.) snel verdwijnen. In transities die vragen om doorbraken vormt expertise eerder de barrière naar de toekomst. De focus bij overheden en bedrijven zal moeten verschuiven van de juiste antwoorden geven naar de juiste vragen stellen.

Het gevolg: bouwen aan een intelligent systeem binnen organisaties wordt cruciaal. Alleen intelligente systemen zijn in staat zich snel aan te passen aan veranderingen in de omgeving. En intelligente systemen worden gebouwd op vragen, niet op mogelijke antwoorden. Wie antwoorden heeft, bezit kennis. Wie de juiste vragen stelt, beschikt over intelligentie. Wat zijn de onzekerheden die je als organisatie of overheid hebt over de toekomst? Of heb je er geen? Als dit laatste het geval is, dan moet je je echt zorgen gaan maken.

Veel organisaties staan echter niet open voor vragen, zij willen antwoorden. Vragen maken onzeker, vertragen executie, staan snelheid in de weg. De vraag ‘Waarom?’ legt onzekerheden en onduidelijkheden bloot. Zorgt voor discussies op plekken waar zekerheid regeert en waar wordt betaald om zeker te zijn. Ze zorgt dus voor verwarring. Veel bestuurders en managers houden dan ook niet van de vraag ‘Waarom?’. Ga maar eens een sociaal experiment aan door een maand lang continu ‘Waarom?’ te vragen. Redelijke kans dat het einde van je carrière in zicht is. Of dat je geen vrienden meer hebt.

Hoge leercurves zijn noodzakelijk voor de toekomst. Meer dan ooit is het vermogen om de toekomst te duiden en daar snel op te kunnen schakelen een voorwaarde om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te zien. De vraag moet centraal komen te staan. Vragen openen de wegen naar de toekomst, antwoorden wekken de suggestie de juiste weg te hebben gevonden.

Bewust worden en aan jezelf en anderen toegeven dat je niet weet hoe de toekomst eruitziet voor je organisatie is een kracht. Er gaan hierdoor mogelijk deuren open die voorheen gesloten bleven. Gebeurt dit niet dan is het gevolg dat het sturen op kortetermijnoplossingen en Return on Investment dominant blijft en er geen ruimte komt voor Return on Learning en langetermijndenken en -handelen. Dan blijf je geloven in je huidige antwoord en dat jouw kennis je zal beschermen.

Alleen degene die zich slim kan aanpassen aan een continu veranderende omgeving zal overleven. Een theorie die geldt in de biologie, maar ook voor organisaties. Intelligentie is bittere noodzaak.

Welkom in tijdperk Intelligentie.

Auteur: Rob Adams