Ga vreemd!

Onderscheid je door branchevreemd te innoveren.

Met gemiddelde prestaties win je geen wedstrijd. Daarom is je onderscheiden zeer belangrijk. Te vaak kijken we hiervoor naar de directe omgeving en concurrenten. Hoe meer je hiernaar kijkt, hoe meer je erop gaat lijken. En dat is nu juist niet de bedoeling.

Als je onderscheidend wilt zijn, kun je niet anders dan innoveren. Branchmarking staat voor het slim toepassen van branchevreemde best practices binnen je eigen organisatie om zo onderscheidend te worden. En te blijven. In dit boek kom je veel best practices tegen uit diverse branches en landen. Je zult zien dat er veel te leren is van geschiedenis, biologie en andere wetenschappen.

“Het is een titel die gemengde gevoelens kan opleveren. En dat is precies wat de bedoeling is van de auteur van ‘Ga vreemd!’ De kern van dit boek over slim innoveren is om gebruik te maken van wat al gedaan wordt in andere branches. Door dergelijke bedrijfsprocessen, verdienmodellen of klantbenaderingen te combineren met wat gangbaar is in de eigen branche kunnen verrassende innovaties ontstaan. Treedt buiten de gebaande paden en kom uiteindelijk te komen tot een werkelijk onderscheidend vermogen voor organisaties. Hiervan is Rob Adams, auteur van ‘Ga vreemd!’, een warm voorstander van. Wat hij aanreikt, geeft je voldoende houvast in dit zoekproces.”

Download inkijkexemplaar Bestellen