Versus

Verbeteren versus vernieuwen, van return on investment naar return on learning.

Vernieuwen is geen verbeteren. Verbeteringen zijn grijpbaar, planbaar en direct toepasbaar. Vernieuwingen zijn ontastbaar, onzeker en moeilijker direct te bevatten. Om te vernieuwen is het noodzakelijk te zoeken en te experimenteren. En dat is een groot contrast met beheersen en controleren.

Dit boek geeft je de inzichten en middelen om vernieuwing te realiseren. En om vernieuwers en verbeteraars niet te laten vechten, maar juist samen aan de duurzame toekomst te laten werken.

“Versus is een bijzonder inspirerend boek dat iedereen met een eigen bedrijf of-laat ik het even heel breed nemen-een baan zou moeten lezen. Het geeft je inzichten in verandering, maak je duidelijk waarom soms vernieuwing noodzakelijk is en zal de angst voor het onbekende in zekere mate wegnemen.“

Download inkijkexemplaar Bestellen