De leefomgeving in kaart brengen en versterken, Antea Group

HabiSense vernieuwt het onderzoek naar leefomgevingen

Overheden, bedrijven en burgers bij elkaar brengen

Antea Group is een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau. Met ruim 3.100 medewerkers zijn zij wereldwijd actief. Samen met Antea Group hebben we verkend hoe we gezamenlijk vernieuwing kunnen organiseren en realiseren. De businesslijn Ruimtelijke Planvorming was hierbij het vertrekpunt en de invoering van de nieuwe Omgevingswet vormde de uitgangspositie voor het vernieuwingstraject. Het doel van dit traject was om één of meerdere producten of diensten te ontwikkelen met toekomstig verdienvermogen voor Antea Group.

De resultaten

3 nieuwe richtingen

Van zakelijk naar smart citizens

Nieuw businessmodel

Zonder Six Fingers was het ons niet gelukt om de stap buiten de traditionele comfortzone te zetten.

Wij twijfelden echt of de aanpak tot inzichten en nieuwe mogelijkheden zou brengen. Maar de werkwijze is erg praktisch. Six Fingers wil eerst duidelijk de pijnen boven tafel krijgen, voordat een volgende stap wordt gezet. Het pragmatische is ook de klik geweest met directie. Dat past bij Antea als bedrijf. En we hebben nu drie nieuwe richtingen liggen. Zonder Six Fingers was het ons niet gelukt om de stap buiten de traditionele comfortzone te zetten en in te vullen. Continu werd onze intelligentie geprikkeld en werden we door de gebruikte branchevreemde cases van de ene naar de andere wereld ‘gebracht.’

Harmen Tjeerdsma, Manager Innovatie & ICT bij Antea Group Nederland
Meer over deze quote

HabiSense verzamelt emotionele en functionele data

Om dit doel te bereiken hebben we een alomvattend proces doorlopen: van het uitdagen van dominante logica en bestaande denkpatronen, naar nieuwe uitzichten door magische analyse en logische creativiteit om uiteindelijk te ontwerpen voor de toekomst. We startten onze expeditie met verkennen en creëren. Gedurende een geslaagde onderzoeks- en creatiefase, van ongeveer twee maanden, hebben we tien potentiële concepten bedacht, met de Blue Ocean methodiek als leidraad.

Één van deze concepten is HabiSense. Het zesde zintuig voor en door ‘Smart Citizens’. Als startup staat HabiSense in contact met burgers en omgeving. Gebruikers verzamelen via sensoren omgeving zélf functionele data over hun omgeving. We ontdekten dat data pas nuttig is als functioneel en emotioneel gekoppeld worden. Via een app kunnen gebruikers dan ook aangeven hoe zij hun leefomgeving en welzijn ervaren. Zo stelt HabiSense mensen in staat om zelf controle te krijgen en houden op hun leefomgeving.

Antea Group heeft sterk geloof in dit concept waarmee ze zich nu ook op de B2C markt kan gaan begeven en wil first mover zijn. Daarom hebben we een doorstart van het project gemaakt, naar een nieuwe fase waarbij het ontwikkelen en testen van HabiSense centraal stond.  Gedurende vier maanden is het concept verder ontwikkeld en getest. Typerend voor de aanpak die tijdens deze fase centraal stond is de Lean-startup methode. Waarbij we met een minimale investering zoveel mogelijk geleerd hebben om zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen innoveren, ontwikkelen en uiteindelijk ook lanceren. Het idee van HabiSense is zo doorvertaald naar een fysiek en werkend product, waarbij een optimale gebruikservaring centraal staat.

De eerste prototypes worden getest.

Onderzoek naar leefomgeving zorgt voor verbetering

HabiSense is een concept met veel potentie. Het sluit aan bij huidige vraagstukken rondom burgerparticipatie, de Omgevingswet, maar ook luchtvervuiling rondom bijvoorbeeld vliegvelden en in (Nederlandse) steden. Antea Group blijft Habisense nu testen en verbeteren met als doel het maken van maatschappelijke impact.

Meer weten over HabiSense of het project? Neem contact met ons op! Six Fingers zet zich op meerdere vlakken in voor slimmere en gezondere steden. Onder andere met het Happy Citizens project.

Meer over Happy Citizen Design