De toekomst van voedselketens, Agrifood Capital, 2020

AgriFood Capital

De toekomst van voedsel is een vraag die ons als mens allen aangaat. Voedsel is zowel een genot als een noodzaak. We zijn op een punt gekomen in Nederland waarin alleen denken vanuit efficiëntie onder druk staat. En duurzaamheid steeds belangrijker wordt. AgriFood Capital vroeg Six Fingers om mee te denken over de unieke rol van Noord-Oost Brabant in de toekomst van voedsel en een beweging te starten om positieve, duurzame impact te maken.

De regio als koploper

AgriFood Capital is de aanjager van de regio in Noord-Oost Brabant (Den Bosch-Veghel-Boxmeer) waar food een hoofdrol speelt en ruim 55.000 mensen in werken. Haar opgave is om het platform te zijn voor de regionale ambitie om koploperregio in de slimste en duurzaamste voedselketens te zijn.

Een nieuwe definitie voor de wereld van agrifood

Een belangrijke vraag die centraal staat in het huidige systeem van voedselketens, is of we de mens niet zijn vergeten. Als consument, werknemer en boer. Zijn we niet te zakelijk en efficiënt geworden waarin het systeem en aanboddenken centraal staat? Six Fingers bracht in kaart wat uniek is aan het agrifood-ecosysteem van bedrijven, agrariërs, investeerders, onderzoekers, werkers en andere stakeholders. Daarbij speelt ook het challengen van de dominante logica van de industrie en huidige visie een rol.

Six Fingers zet de mens en niet 'het systeem' centraal.

Verduurzaming van de wijze waarop we ons voedsel produceren en consumeren is nodig maar gaat niet vanzelf. In een complex speelveld met veel verschilde actoren de juiste bewegingen creëren dat is onze opgave. We hebben Six Fingers gevraagd om ons daarin te begeleiden. Hun insteek om de mens en niet ‘het systeem’ centraal te stellen bleek een inspirerend en waardevol vertrekpunt te zijn.  En daarmee het onderscheid tussen verbeteren en vernieuwen en wat dit betekent voor ons eigen handelingsperspectief. Dat is nu aangescherpt en wordt nu in uitvoering gebracht.

Roel Schutten, Directeur AgriFood Capital BV
Meer over deze quote

Een nieuwe rol voor AgriFood Capital

Dit heeft geleid tot een manifest wat aanzet tot het gezamenlijk nastreven van positieve, duurzame impact in de regio – en daarbuiten. Daarmee ontwikkelt AgriFood Capital haar onderscheidend vermogen. Een toetssteen helpt om inzichtelijk te maken welke acties daarvoor nodig zijn op het snijvlak van ondernemen, samenwerken, leren en innoveren. Daarbij worden een aantal criteria als uitgangspunt genomen. Zo staat het stimuleren van duurzame innovaties voorop, wordt er gekeken vanuit de behoeften van mens en maatschappij en wordt de kracht van de regio benut. Daarnaast werkt AgriFood Capital aan innovatie binnen de sector – haar kracht zit in het verbinden van partijen en het creëren van het juist ecosysteem.

 

Impactmakers en uitdagers

Voor AgriFood Capital is nu intern duidelijk waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden en welke beweging in gang gezet moet worden. Ze gaat van de uitdagers van nu de impactmakers van morgen maken. En de gevestigde orde helpen meer impactvol te worden. Zo wordt een stevige fundatie gebouwd voor de regio, waarin samenwerken centraal staat.