Nieuwe vormen voor betrokkenheid burgers ontwerpen, Provincie Noord-Brabant

What If Lab: Wat als je stem telt?

Wat als je stem telt?

Wat als? Een van de meest krachtige vragen ooit gesteld, de basis van wetenschap en vernieuwing. Door deze vraag centraal te stellen, worden grenzen verlegd en ontstaan oplossingen vanuit een ander perspectief. Precies dit deed het What If Lab tijdens de Dutch Design Week. Een groot internationaal design event wat in oktober de hele wereld naar Nederland brengt.

De resultaten

Outside in perspectief

Veel nieuwe inzichten

Drie concrete experimenten

Een geslaagd experiment, met een gelaagd resultaat. Deze eerste kennismaking met het ‘What If Lab’, leverde een schat aan opbrengsten op, die ons als provincie een uniek outside in perspectief bieden.

Het was 2018, een jaar voor de provinciale verkiezingen. De opkomst, zeker in Brabant is traditioneel laag, te laag. Hoe konden we meer Brabanders naar de stembus trekken? Dat was een vraag die ons bezighield. We wisten al langer dat het samenwerken met designers aan maatschappelijke vraagstukken waardevolle invalshoeken en interessante oplossingen oplevert. Dat begon al met een herdefinitie van de vraag: ‘Wat als… we in plaats van de opkomst incrementeel te beïnvloeden, bewoners verwonderen met de rol van de provincie op onderwerpen die hén raken?’

De zes thema’s die uit het onderzoek van SixFingers naar voren kwamen waren herkenbaar, en de ontwerpoplossingen die de designers vervolgens ontwierpen, verrassend. Ze raakten een juiste snaar, zo bleek ook uit de schat aan reacties en uitgebreide publiciteit die dit What If Lab tijdens de DDW genereerde. Voor ons is het een geslaagd experiment, met een gelaagd resultaat. Deze eerste kennismaking met het ‘What If Lab’, leverde een schat aan opbrengsten op, die ons als provincie een uniek outside in perspectief bieden.

Marc Glaudemans, Directeur Bereikbaar en Groei Provincie Noord-Brabant
Meer over deze quote

Mensen zijn wel maatschappelijk, maar niet politiek betrokken

Provinciale verkiezingen hebben traditioneel een lage opkomst. Er zijn nu veroordelingen over en weer. Gebrek aan interesse in politiek en de provincie volgens bestuurders versus aandacht voor wat er echt speelt in de maatschappij volgens bewoners. Zijn politieke partijen alleen maar bezig met hun eigen belang? En redeneren bewoners alleen vanuit zichzelf? Het doel
van het What if Lab was om een brug te slaan tussen mens en politiek. Om de thema’s te vinden die Brabanders belangrijk vinden. En nieuwe vormen van interactie met burgers te ontwerpen.

Wat als we de veroordelingen los laten en laten zien wat mogelijke scenario’s voor toekomstig Noord-Brabant zijn? Weten de Brabanders en het provinciebestuur eigenlijk wel wat ze voor elkaar zouden kunnen betekenen? Hoe breng je die twee partijen toch met elkaar in gesprek? In het proces naar de expositie van het What if Lab op de DDW hebben we samen met ontwerpers nieuwe manieren ontwikkeld en gebouwd om die verbinding te maken. Met dit What If Lab is ontdekt welke thema’s de Brabanders aan het hart gaan. En is aangetoond dat mensen zeer betrokken zijn bij hun provincie. Alle kans voor bestuurders en politici om bruggen te bouwen naar een mooie en duurzame toekomst voor Noord-Brabant.

In de schijnwerpers: De ‘Bepaalbak’

Een van de experimenten was de ‘Bepaalbak’: een vereenvoudigde manier om jouw stem uit te brengen. Afval moet je nu eenmaal weggooien. En waarom dan niet in gethematiseerde afvalbakken? Iedere bak kreeg een stelling. Door afval in één van de bakken te werpen, konden de bezoekers makkelijk een stelling nemen. En dat werkte: de stellingen riepen veel vragen, maar ook veel frustratie op. En precies dat was het doel: zorgen voor debat onderling. Zo leerden wij dankzij experimenten nieuwe manieren om interactie te krijgen. En kreeg de politiek een geheel nieuw perspectief op stemmen.

Kijk hier naar de uitleg van de ontwerpers zelf tijdens een uitzending van de NOS.

Boek

Wij hebben een uitgebreid boek gemaakt over alle ervaringen en inzichten die zijn opgedaan. Blader er gerust in en laat je inspireren.

Six Fingers