Een holistisch perspectief op het domein Smart Cities, KPN