Een toekomstgerichte tansformatie, Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten