De toekomst van energie, Enexis

Hoe ziet de toekomst van energie eruit?

Voor Enexis Netbeheer deed Six Fingers onderzoek naar de maatschappelijke veranderingen die de toekomst van de energiesector beïnvloeden. Wat voor impact heeft het bijvoorbeeld als burgers zelf energie gaan opwekken? We onderzochten richtinggevende scenario’s omtrent de toekomst van energie en welke rol de netbeheerder daarin kan invullen. Met een heldere visie op energie en drie concrete concepten is Enexis Netbeheer klaar voor de toekomst.

Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de energiesector?

Enexis Netbeheer, een regionale netbeheerder voor de distributie van elektriciteit en gas, wil zich meer verdiepen in hedendaagse veranderingen binnen onze maatschappij. Die hebben namelijk veel invloed op de rol die de netbeheerder in de energiesector vervult. Samen met Six Fingers, gingen ze op expeditie om een nieuw perspectief op de toekomst te ontwikkelen. Hoe gebruiken mensen nu energie? Hoe zal die behoefte in de toekomst veranderen? En welke rol vraagt dit van de netbeheerder?

 

De resultaten

Drie richtinggevende scenario’s

Een toekomstvisie op energie

Drie toekomstbestendige concepten

Van interessante trendinzichten tot concrete ideeën en concepten: een waardevol traject.

”Uit het hele traject zijn waardevolle elementen gekomen. Interessante inzichten in trends, ervaringen met tools om tot creatieve ideeën te komen en uiteindelijk een aantal concrete ideeën en concepten. Complimenten voor de strakke en toch flexibele facilitatie van het proces en sessies. De rol van Six Fingers om ons bij ontwikkeling van visie, scenario’s, conceptideeën uit te dagen, is heel waardevol.”

Afdeling Regie & Vernieuwing Enexis
Meer over deze quote

Op expeditie met Enexis Netbeheer: hoe gebruiken we in de toekomst energie?

Allereerst hebben we het huidige energiesysteem uitgebreid onder de loep genomen. We onderzochten welke factoren een belangrijke rol spelen in de sector. Wie zijn de gebruikers en de stakeholders? Waarvoor en hoe wordt energie gebruikt? En staan de bestaande regels en denkpatronen die we al zo lang kennen echt in steen gebeiteld? Hoe kunnen we de dominante logica in de energiesector doorbreken? Het expeditieteam van Six Fingers en Enexis en een team van vrijdenkers hebben nauw samengewerkt om een gezamenlijke visie op de toekomst te vormen. Deze visie zet een duidelijke stip op de horizon en geeft Enexis richting om naartoe te navigeren.

Daarbij was trendonderzoek een belangrijke bron van inzichten en inspiratie. Wat voor invloed hebben ontwikkelingen als verstedelijking en elektrisch rijden bijvoorbeeld op de energiesector? De trends die het expeditieteam tijdens het trendonderzoek ontdekt heeft, roepen echter ook onzekerheden op. Niemand weet namelijk of in de toekomst energie nog steeds in handen van de grote energiebedrijven zal zijn. Wat gebeurt er als burgers zelf energie gaan opwekken? Of als we allemaal besluiten ineens heel duurzaam te leven? Wat betekenen zulke ontwikkelingen voor Enexis Netbeheer?

Creatiesprint: van inspirerende ideeën naar concrete resultaten

Aan de hand van de trendanalyse en de daaruit voortkomende onzekerheden zijn verschillende scenario’s ontwikkeld voor 2045. Uiteindelijk kozen we er drie uit die het beste aansluiten op de visie. Één van die scenario’s gaat bijvoorbeeld uit van een situatie waarin de huidige machtsblokken niet meer bestaan. In een ander scenario ligt de focus op duurzaamheid en de circulaire economie. Tijdens een meerdaagse creatiesprint dachten we na over de rol van Enexis in deze toekomstschetsen. Welke producten en diensten kan Enexis de komende jaren ontwikkelen om een invulling te geven aan de toekomstvisie en de scenario’s. Om zo toekomstbestendig te zijn en mee te kunnen blijven bewegen met de veranderende maatschappij. Hiervoor haalden we ook de mening van consumenten op. Met een aantal richtinggevende scenario’s, een duidelijke visie op energie en drie concrete concepten kan Enexis Netbeheer met nieuw perspectief bouwen aan de toekomst.

 

Lees meer over hoe wij met scenarioplanning de toekomst verkennen