Begrijpen en bestrijden van eenzaamheid, Gemeente Vlaardingen

Met design thinking eenzaamheid in de regio Vlaardingen tackelen

Hoe ga je om met eenzaamheid in de gemeente?

Mensen zijn sociale wezens. Daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Helaas voelen mensen in Nederland zich toch eenzaam. Zo ook in de gemeente Vlaardingen: zij deden een kwantitatief onderzoek naar eenzaamheid in de regio en schrokken van het resultaat. Volgens hun statistieken voelen veel mensen zich eenzaam. Dat is veelzeggend, maar ook weer niet. Want wie zijn er dan precies eenzaam? En waarom? Wat veroorzaakt eenzaamheid eigenlijk? De gemeente Vlaardingen schakelde Six Fingers in om uit te zoeken hoe de gemeente het beste met eenzaamheid om kon gaan.

De resultaten

Nieuwe visie 'Vlaardingen Veerkracht'

Gerealiseerd concept

Andere manier van denken

Experimenteer, houdt het klein en leer van je opbrengsten!

We hebben middels allerlei originele werkmethoden naar het probleem van eenzaamheid gekeken, waardoor we op andere inzichten zijn uitgekomen dan normaal gesproken. De werkmethode Crime Scene Innovation is ons het meest bijgebleven. Zonder Six Fingers was het ons niet gelukt om met allerlei mensen in gesprek te gaan en te durven kiezen voor een klein experiment. Wat wij voor de toekomst meenemen is dus ook: experimenteer, houdt het klein en leer van je opbrengsten!

Meer over deze quote

Onderzoek bracht ons van eenzaamheid naar verbondenheid

Six Fingers stelden zich verschillende doelen om een beter inzicht op eenzaamheid te krijgen. Hoe wordt eenzaamheid bijvoorbeeld getriggerd? En waar zijn mensen, die zich eenzaam voelen, naar op zoek? Die concepten van eenzaamheid kunnen de gemeente Vlaardingen helpen gericht oplossingen te vinden. Six Fingers is dan ook grondig te werk gegaan. We startten een lang traject en hebben met een team overal informatie over eenzaamheid vergaard. Op een platform deelden wij onze kennis en inzichten met elkaar. Wij hebben bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken over eenzaamheid bestudeerd. Alles om kennis op te doen over de behoeften van de mens. Daaruit leerden wij iets heel belangrijks: verbondenheid is de sleutel. Mensen willen zich nu eenmaal verbonden voelen. Wij keken met dat idee naar ontwikkelingen in andere sectoren. Welke concepten brengen al mensen in verbinding? Zo heb je bijvoorbeeld de ‘Patients Like Me’-app, waarmee je in contact kan komen met mensen die dezelfde ziekte hebben als jij. Ook verschillende zorgorganisaties zijn eerder met verbindende initiatieven gekomen.

Samen met de inwoners op zoek naar oplossingen tegen eenzaamheid

Het platform en de concepten stuurden ons dus een richting op, en die richting bracht ons een visie: Vlaardingen Veerkracht. Daarmee wilden wij eenzaamheid naar verbondenheid omdraaien. Dus, met andere woorden, de inwoners van de gemeente Vlaardingen zich verbonden laten voelen. Die visie vertaalden wij in een concrete aanpak. Wij zijn op bezoek geweest bij veel inwoners van de gemeente. Wij hebben op sportclubs, bij mensen thuis en tijdens ouderenmiddagen navraag gedaan over verbondenheid: wat is dat, en voel jij je verbonden met de gemeente? Daarnaast hebben wij een zogenaamde cocreatie sessie georganiseerd met de inwoners. Aan de hand van LEGO® SERIOUS PLAY® vroegen wij hen ideeën over verbondenheid te schetsen. Door echt met de inwoners aan de slag te gaan, konden wij hun behoeften goed begrijpen. Six Fingers presenteerde tot slot een ideeënportfolio aan het innovatieteam van de Gemeente Vlaardingen. Wij boden hen niet alleen nieuwe concepten, maar ook een nieuwe manier van denken aan: vanuit de inwoners zelf. Eén van de eerste concepten die gerealiseerd is, is het zilveren polsbandje. Afgelopen zomer konden eenzame bewoners overal in de gemeente zo’n bandje oppikken. Daarmee geven ze aan open te staan voor een praatje. Dat is een van de vele manieren om eenzaamheid met verbondenheid te bestrijden: precies waar Vlaardingen Veerkracht voor staat.

Ook benieuwd waar we samen aan kunnen werken?