Impact maken op het gebied van leefbaarheid

Veel steden en dorpen in de provincie Limburg hebben te maken met krimp, leegstand, vergrijzing en jongeren die wegtrekken. Al enkele jaren werkt Six Fingers met Wonen Limburg om de rol van de woningcorporatie te blijven vernieuwen en buurten en wijken in Limburg leefbaar en bruisend te houden. Deze samenwerking ontstond in het najaar van 2017 waarbij we samen met Wonen Limburg op expeditie gingen in een wijk in Limburg om te ontdekken wat er nodig is om zelfredzaamheid en eigenaarschap te stimuleren. Met het concept ‘Thuis In’ als succesvol resultaat van deze expeditie kwam er een vervolg aan de samenwerking in de vorm van ondersteuning zowel in de ontwikkel-/implementatie fase van het concept als op andere vraagstukken.

 

Zelfredzaamheid als uitgangspunt voor woongeluk


Als startpunt van de samenwerking gingen we tijdens een expeditie aan de slag om een frisse aanpak te ontwikkelen en concrete ideeën te ontwerpen om eigenaarschap van bewoners in een specifieke wijk te stimuleren. Een wijk met veel diversiteit aan bewoners en verschillende uitdagingen op het gebied van leefbaarheid.

Tijdens een onderzoek in de wijk was ons doel om inzicht te krijgen in de verhalen, wensen en dromen van de bewoners met betrekking tot de toekomst van hun wijk. In de hele buurt werden reageerbuisjes bezorgd, waarin bewoners briefjes met hun droom voor de wijk konden stoppen. Ons onderzoeksteam ging vervolgens de wijk in om daarover gesprekken te voeren, om diepgaandere inzichten en persoonlijke verhalen op te halen. Vanuit daar werden een aantal probleemthema’s geformuleerd die vervolgens werden omgebogen naar iets positiefs: Wat als we bijvoorbeeld disconnectie kunnen ombuigen naar verbondenheid?

In een co-creatie proces met bewoners kwamen we met allerlei mooie initiatieven en ideeën om de wijk bijvoorbeeld fijner, mooier en groener te maken. Echter bleek dat het nemen van eigenaarschap in de buurt nog niet zo vanzelfsprekend is. Dit bleek het grootste probleem waar bewoners tegenaan liepen. We realiseerden ons dat enkel mensen vragen mee te denken of met ideeën te komen niet voldoende is. We moeten een systeem doorbreken.

De resultaten

Onderzoek en co-creatie rondom het thema leefbaarheid

Een gevalideerd en gerealiseerd concept

Inspiratie en kennis delen middels partnerschap

De samenwerking met Six Fingers; eigenzinnig en kritisch als basis voor een mooie en verrassende ontmoeting met een duurzaam karakter! 

Op ontdekkingsreis met Six Fingers heeft Wonen Limburg enorm geholpen in het vinden van een verrassende vertaling van onze ambitie in het faciliteren van bewoners in de realisatie van hun dromen. Het resultaat is een nieuw werkconcept waarbij verrassen, verbinden, verleiden en verrijken de sleutelwoorden zijn.

 

Marty van Dam, Directeur Mens & Maatschappij Wonen Limburg
Meer over deze quote

Van inzicht naar uitzicht

Bewoners vinden van alles, zouden een hele hoop anders willen zien, maar wie is hier verantwoordelijk voor? De gemeente? Bedrijven? Organisaties? Gemeentes, bedrijven en de overheid vinden dat bewoners zelfredzamer moeten worden en meer zelf het eigenaarschap moeten nemen in hun buurt. Maar hoe doe je dat dan? Waar begin je? En als je al een idee hebt, waar vind je dan de juiste mensen en partijen die je hierbij kunnen helpen? Zo werd het concept ‘Thuis In’ geboren.

Concept en realisatie

‘Thuis In’ is een platform dat ideeën, initiatieven, vaardigheden en talenten samenbrengt. Het faciliteert de middelen en een netwerk waarmee bewoners, bedrijven en organisaties elkaar kunnen vinden om samen initiatieven te bedenken en realiseren om te bouwen aan de toekomst van hun buurt. Dit alles vanuit het geloof dat iedereen een bijdrage kan leveren aan zijn eigen woon- en leef geluk.

Om het resultaat van de expeditie verder te brengen doorliepen we een sprintweek waarbij het doorleven van het concept en het bepalen van de kaders voor de eerste experimenten centraal stonden. Welke aannames willen we testen? Hoe ziet een eerste versie van het concept eruit om zo snel mogelijk feedback te krijgen van gebruikers? Wat is onze stip op de horizon waar we op de lange termijn naartoe werken? Door dit ontwikkelproces in een week te organiseren tackel je complexiteit en realiseer je een ideale snelle start van een realisatie traject als dit.

Experimenteren en testen

Gedurende de eerste maanden van realisatie begeleidden we Wonen Limburg met het realiseren van het platform d.m.v. experimenten. We werkten van gevalideerd concept naar oplossing die uitgerold kan worden op grotere schaal. Het continu testen van aannames, bij échte gebruikers stond hierbij centraal. We versterkten het ontwikkel team van Wonen Limburg. In het begin sterk gefocust op inhoud, later meer als inspirator en challenger op het proces.

Momenteel is Wonen Limburg nog bezig om het ‘Thuis In’ concept verder te ontwikkelen en tot een steeds groter succes te maken. Waarbij regelmatig onze kennis en inspiratie wordt gevraagd om het gedachtegoed verder te brengen binnen de organisatie en het concept verder uit te bouwen.

Het bouwen aan een platform/community kost tijd. Samen blijven we dan ook leren en experimenteren.

Van klant naar partnerschap

Met de expeditie als start in 2017, werd Wonen Limburg meer dan een klant. Inmiddels is de woningcorporatie een graag geziene samenwerkingspartner van Six Fingers, die we op diverse vraagstukken inhoudelijk mogen uitdagen en op procesniveau kunnen begeleiden. Het verkennen van kansen, outside in denken, leren én doen staat voor Wonen Limburg als opdrachtgever centraal in onze samenwerking.

 

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Loes, zij vertelt je er graag meer over.