Voor vrede moeten we hard werken, Oorlogsgravenstichting

Voor vrede moeten we hard werken: nieuwe visie voor de Oorlogsgravenstichting

Welke rol wil de Oorlogsgravenstichting in de toekomst bekleden?

De Oorlogsgravenstichting is na de Tweede Wereldoorlog opgericht om Nederlandse oorlogsslachtoffers een eerbiedige laatste rustplaats te bieden onder het credo ‘opdat zij met eere mogen rusten’. De organisatie beheert in Nederland en buitenland de graven van bijna 50.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Veel van deze slachtoffers zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog gevallen, maar ook de militairen die zijn gesneuveld tijdens recente (vredes)missies. Onze wereld heeft namelijk nog iedere dag met oorlogsgeweld te maken.

De resultaten

Nieuw perspectief

Herontwerp 4 mei herdenking Loenen

Volop in versnelling

Six Fingers is een groep betrokken mensen die eerst goed luistert, dan goed nadenkt en verkent, om daarna, samen met jou, op ontdekkingsreis te gaan…

En wat je leert is dat wat vanzelfsprekend leek, het niet is… Kijk maar om je heen, leer het te zien. Dat is wat we gedaan hebben. Inzichten van heel andere organisaties wereldwijd vertaald naar waar wij voor staan. En in de toekomst voor willen staan. Een reis die nog niet geëindigd is…

Theo Vleugels, Algemeen Directeur Oorlogsgravenstichting
Meer over deze quote

Hoe ziet de toekomst van herdenken eruit?

Six Fingers stond met de Oorlogsgravenstichting voor een belangrijke uitdaging. Hoe kan de rol van de stichting toekomstbestendig  blijven? Hoe ziet de toekomst van herdenken eruit? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat herdenken voor iedereen in Nederland waardevol blijft?

We zijn daarom herdenken anders gaan bekijken. Zo hebben we bijvoorbeeld kinderen bevraagd. Zij hebben weinig beeld bij de Tweede Wereldoorlog, de laatste oorlog die op Nederlandse bodem heeft plaatsgevonden. De twee minuten stilte zijn daarom voor hen lastig te begrijpen. Ook heeft Six Fingers onderzoek gedaan onder volwassenen. Waar denken zij aan tijdens die twee minuten stilte? En ook zij geven aan oorlog ver van hun bed te vinden. En behoefte te hebben aan context. En hier zit direct de essentie voor de toekomst. Niet herdenken, maar gedenken en bedenken. Zo gaat het niet alleen over ‘zij die gevallen zijn’, maar ook over ‘wat zou ik doen?’ of ‘wat kan ik nu doen?’

Loenen, 4 mei 2019Dodenherdenking op Ereveld Loenen.

De oorlogsslachtoffers zijn bewijzen uit het verleden

Onze samenwerking brengt de Oorlogsgravenstichting naar de volgende fase. We gaan herdenken niet alleen op het verleden, maar juist op het heden baseren. We gaan ons concentreren op de impact van oorlog en op de vraag wat het betekent om in vrede samen te leven. Dat gaat namelijk niet zomaar: voor vrede moet hard voor gewerkt worden. Wat kunnen we doen om vrede te bewaren? Zo heeft bijvoorbeeld ons gedrag, onze opvoeding of onze politieke keuze veel invloed. Hoe klein onze rol in onze huidige samenleving soms misschien ook lijkt. Vrede is een gemeenschappelijk project, waaraan iedereen een steentje bijdraagt. De graven die de Oorlogsgravenstichting onderhoudt en de verhalen die zij verzamelt, zijn een waarschuwing voor onze generatie. Want als we vrede verwaarlozen, zijn oorlogsslachtoffers de prijs die we betalen. Vanuit deze visie gaat de Oorlogsgravenstichting samen met ons de komende jaren werken, om mensen bewust te maken van de invloed die ieder van ons heeft op zijn of haar eigen vrede.

Samen met de Oorlogsgravenstichting werken wij nu aan meerdere projecten de nieuwe wijze van herdenken verder te ontdekken en concreet vorm te geven.

Ook benieuwd waar we samen aan kunnen werken?