Verruimen van het perspectief

Hoge leercurves én de toepassing hiervan is wat ons drijft. Als je stopt met leren, brengt dat de toekomst in gevaar. Exploreren en hiervan leren is de voedingsbodem voor ieder project. Een visie voor én weg naar de toekomst kan alleen ontstaan door vanuit heel diverse invalshoeken naar je omgeving te kijken.

Wij brengen inzichten samen, vanuit onderzoek, trends en andere sectoren. Om zo de blik op de toekomst te verruimen en te bouwen aan een toekomstgerichte strategie en relevante innovaties.

Meer over Branchmarking®
Verbeteren of vernieuwen?

Ontwerpen toekomstperspectieven

Vernieuwing realiseren vraagt om andere methoden en technieken dan degene die gebruikt worden bij verbeteren. Het vereist een organisatie, waarin zoeken en ontwikkelen van toekomstig verdienvermogen centraal staat in plaats van executie van het bestaande model. Het opzetten van experimenten. En waarin het resultaat niet Return on Investment is, maar Return on Learning.

Benchmarking of branchmarking?

De wereld als inspiratiebron

Wat hebben Albert Einstein, Steve Jobs en Salvador Dali gemeen? Zij creëerden niet, maar combineerden. Iemand anders heeft al ergens een oplossing gevonden voor het probleem dat je wilt oplossen. Waarschijnlijk ontwikkeld in een andere context of in een andere sector, maar de oplossing is er. Gebruik de wereld als inspiratiebron!

Meer over branchmarking
Brainstorming of painstorming

Oplossingen ontwikkelen

Pijn is een van de grote drijfveren van mensen. In de wereld worden dingen geboren uit frustratie of liefde. Het geeft voldoening om pijnen te diagnosticeren, want zo kun je gaan werken aan een oplossing. Je kunt nu de stap zetten om het leven van mensen te veranderen, en om waardevolle vernieuwing te brengen. Het belang van painstorming is overduidelijk: als je je niet bewust bent van de pijn die je oplost, ben je bezig met het vinden van een oplossing die niemand nodig heeft. Dan is het dus ook geen oplossing, maar blijft het slechts een idee.

Meer over painstorming
?>