NIEUWE PERSPECTIEVEN VOOR DE TOEKOMST

We zullen de toekomst zelf moeten ontwerpen om er invloed op te hebben. Onze wereld heeft dringend behoefte aan nieuwe perspectieven. Of het nu gaat om bijvoorbeeld energie, wonen, mobiliteit, zorg, pensioenen of veiligheid. Het is duidelijk dat bestaande manieren van denken en werken niet de oplossingen gaan brengen die nodig zijn.

Huidige dilemma’s worden niet opgelost met de oude manier van denken. Of zoals Einstein al zei, je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Vernieuwen vraagt om een ander proces dan verbeteren. Vraagt om met nieuwe perspectieven naar jezelf en je sector te kijken. Dit is de essentie van ons werk: via onderzoek, innovaties en transformaties.

Toekomst van organisaties Toekomst van organisaties Toekomst van steden Toekomst van steden