Innovatieportfolio

Een overzicht hebben van alle innovaties binnen je organisatie, is extreem belangrijk. Om te weten waaraan gewerkt wordt. Om gericht te kunnen leren. Maar bovenal om inzicht te hebben of naast verbeteren ook wordt gewerkt aan vernieuwing. Zonder dit inzicht is de kans groot dat er teveel projecten worden uitgevoerd die eenzelfde scope hebben.

Overzicht

Voor de eerste keer een goed overzicht krijgen van alle innovaties zorgt regelmatig voor verrassing bij onze klanten. Heel vaak zien wij dat vooral wordt verbetert en te weinig aandacht uitgaat naar vernieuwing. Terwijl vernieuwen zo essentieel is voor de toekomst. Een goed overzicht biedt niet alleen dit inzicht, maar zorgt ook voor het spotten van kansen.

Wij werken aan het verkrijgen van overzicht via twee assen. Een belangrijke as is de as van verbeteren naar vernieuwen. In hoeverre draagt een mogelijk project bij aan verbetering, of is het juist gericht op vernieuwing? Draagt het bij aan het bestaande business model, verbetert het een bestaande product of dienst, is het gericht op versterking van de bestaande strategie? Dan is het een verbetering. Daagt het de bestaande dominante logica uit, moet het zorgen voor een nieuwe inkomstenbron of richt het zich op de creatie van nieuwe diensten of producten? Dan is het een vernieuwing.

Inspiratiegesprek

Graag nodigen we je uit voor een vrijblijvend inspiratiegesprek bij ons in het Videolab te Eindhoven. We inspireren je met inzichten en maken jouw innovatievraag scherp.

Blog: 7 Grondbeginselen voor een innovatie mindset

Van inside out naar outside in

De tweede as waarop we ideeën en projecten indelen is de as inside out naar outside in. Veel projecten werken vanuit inside out. Het zijn de projecten waar geen buitenwereld bij wordt betrokken en waar wordt gewerkt met bestaande kennis over de sector en klanten. Gebaseerd op bestaande kennis en vak experts worden keuzes gemaakt. Bij outside in is de basis het niet-weten. Het stellen van vragen om kleur te geven aan de wereld, die nog niet in kaart is gebracht. Het gaat om begrijpen en ervaren hoe klanten zich gedragen, wat ze voelen, denken en doen én welke ontwikkelingen de maatschappij nu vormen en gaan beïnvloeden. Nieuwe inzichten uit de buitenwereld zijn erg belangrijk voor vernieuwing, mits de juiste mensen en domeinen zijn onderzocht.

Concreet maken

Wij bouwen samen met onze klanten innovatieportfolio’s. Door het krijgen van inzicht kunnen we zo gericht sturing geven aan het creatie- en onderzoeksproces wat nodig is om de innovatiefunnel relevant te vullen. Zo ontwerpen we samen met de expeditieteams van onze klanten de toekomst.

Dit is slechts een van de onderdelen uit de expeditie

Ga mee op expeditie

Het is erg lastig om als organisatie buiten jouw eigen bedrijf en sector te kijken. Dat is nu eenmaal de omgeving die jij het beste kent. Six Fingers neemt jou daarom graag mee op expeditie naar een andere wereld.

Ontdek al onze methodes