Trendonderzoek

De aandacht voor innovatie groeit. Veel bedrijven zien dat ze met hun oude manier van werken niet meer voldoende impact maken op hun doelgroep of op de wereld om hen heen en zijn op zoek naar vernieuwing. Trendonderzoek kan daarbij helpen.

Inspelen op behoeften

Strategische visies blijven vaak dichtbij, met als gevolg dat (veranderende) waarden en behoeften van consumenten niet voldoende worden beantwoord met de producten en diensten die je ontwikkelt. Hierdoor blijft echte impact en succesvolle innovaties uit. Daarom verdiepen wij ons in trends! Door te weten welke trends (mogelijk) impact hebben op jouw business en ze te begrijpen kun je inspelen op de veranderende wereld en dus meer impact maken als bedrijf.

Inzicht in ontwikkelingen

Trends zijn waarneembare ontwikkelingen die veranderingen in de samenleving (en daarmee dus ook in de toekomst) duiden. Deze ontwikkelingen hebben impact op een culturele, maatschappelijke of zakelijke omgeving. Door middel van trendonderzoek brengen we veranderende waarden en behoeften naar voren. Je wordt je bewust van de grote bewegingen in mentaliteit, visie en gedrag van (groepen) mensen. Wat gebeurt er in de maatschappij? Wat drijft mensen? Hoe raak je ze en wat is op dit moment kansrijk of belangrijk? Hiermee krijg je inzicht in lange en korte termijn behoeften van mensen en organisaties.

Keynote: Trends en de maatschappij

Blog: Zonder trendonderzoek geen innovatie

Durf breed te kijken

Trendonderzoek vraagt om breed en ver kijken. Buiten je eigen wereld en (directe) speelveld. Het draait om het signaleren van wat er speelt in de maatschappij op verschillende niveaus en het analyseren van wat dit betekent voor jou, je business en de toekomst van je bedrijf. Het onderzoeken van trends vraagt om vaardigheden waarbij je intuïtie combineert met analytisch vermogen. Om trends op te sporen, te begrijpen en hiermee te kunnen creëren is een extreem gestructureerd onderzoeksproces nodig. Geen glazen bol of vage toekomstvoorspelling, maar gedegen onderzoek met concrete uitkomsten.

Dit is slechts een van de onderdelen uit de expeditie

Ga mee op expeditie

Het is erg lastig om als organisatie buiten jouw eigen bedrijf en sector te kijken. Dat is nu eenmaal de omgeving die jij het beste kent. Six Fingers neemt jou daarom graag mee op expeditie naar een andere wereld.

Ontdek al onze methodes