Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Wij kijken anders.
En bieden zo nieuw perspectief.

Deze veranderende wereld vraagt een heldere vooruitziende blik. Wij geloven dat succesvol anticiperen begint bij het stellen van nieuwe vragen. En het omarmen van het niet-weten. Zo ontstaat ruimte voor vernieuwing.

Lees meer

Een kenmerk van onze klanten is de kracht om nieuwe vragen te durven stellen. En de behoefte om te vernieuwen in plaats van alleen incrementeel te innoveren. Dit vraagt om een ander proces en anders organiseren. En het opzoeken van dilemma’s. Wij bieden helderheid in een wereld die steeds ondoorzichtiger wordt en werken zo aan toekomstgerichte strategieën en innovaties.

Ontdek het verschil

Historie

Sinds 2006 werken wij samen met organisaties en overheden aan vernieuwing. Begonnen als een creatief bureau zijn wij getransformeerd tot gespecialiseerde strategie en innovatie ontwikkelaars.

Ons doel is niet groeien in omzet, maar groeien in het beantwoorden van steeds complexere vraagstukken. En daar slagen we tot nu toe ieder jaar in. Groeien in inhoud in plaats van omzet houdt ons scherp en onafhankelijk.

Opdrachtgevers komen uit Nederland en ver daarbuiten. Van Californië tot Duitsland. Ruim 500 projecten zijn door ons samen met onze klanten uitgevoerd.


Wat we doen

Toekomstbeeld
Wij krijgen voortdurend vragen over de toekomst van organisaties. Hoe ziet de wereld er over tien jaar uit? Hoe leven we dan samen? Welke thema’s zijn dan relevant? En zijn bestaande organisaties en systemen, diensten of producten van nu dan nog relevant? Grote vragen waarop ook wij niet direct eenduidige antwoorden hebben. Maar continu onderzoek stelt ons wel in staat om een betekenisvol beeld te schetsen van ontwikkelingen die de wereld gaan veranderen. En de invloed die deze gaan hebben op strategie en noodzakelijke innovaties. Geen glazenbolkijkerij, maar sterk onderbouwd met data.

Lees meer

Perspectief verruimen
Vanuit dat vergezicht bieden we bedrijven en organisaties nieuwe inzichten die de weg vrijmaken naar een veranderd bewustzijn en een andere kijk op de zaken. Inzichten die verruimen en nieuwe paden laten zien. Door de blik op die manier te vergroten, ontstaan ideeën, kansen en mogelijkheden voor de toekomst.

Relevant zijn en blijven
Wij zorgen voor langetermijndenken en -handelen. Geven samen met onze klanten vorm aan de mogelijkheden die we zien. Bieden een proces dat resulteert in helderheid en veranderen systemen, producten en diensten zo dat ze ook straks relevant zijn en blijven.


Eigen methoden

Six Fingers werkt voor en met bedrijven en organisaties aan verandering en vernieuwing. Processen die bij ons nooit verlopen zonder solide (stappen)plan.

Wij hanteren beproefde methodes om tot resultaat te komen. En hebben hiervoor ook eigen unieke diensten ontwikkeld, zodat we zeker zijn dat we het doel bereiken.


Daag ons uit.
Stel een vraag.