Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Boek.

Return on Learning. Verschijnt juni 2023.

Six Fingers  voorkant
Six Fingers  achterkant
Alle publicaties

Boek Return on Learning

Juni 2023 verschijnt ons nieuwe boek Return on Learning. Een boek wat als doel heeft het borgen van langetermijndenken voor organisaties en toekomstige generaties.

Return on Learning kopen? ''Waarom?'' is de essentie van de toekomst // Rob Adams' Return on Learning

We hebben een hele wetenschap opgezet rondom accountancy. Tot ver achter de komma klopt alles. Zo is de wetenschap rondom investeren exact. We durven dagelijks beslissingen te nemen vanuit de zekerheid die Return on Investment verschaft. Maar omdat deze zekerheid alleen over de nabije toekomst gaat, zorgt het onlosmakelijk ook voor een blik op de korte termijn. En daarmee komt de toekomst van organisaties en de wereld waarop we leven in groot gevaar.

In de toekomst kijken is onmogelijk. De toekomst start bij niet weten. Dit maakt niet alleen onzeker, maar zorgt ook voor het naar achteren schuiven van beslissingen. En het niet nemen van beslissingen. Of het nemen van beslissingen op basis van onvoldoende informatie.

Door Return on Learning krijg je zicht op de achtergronden, aannames en mogelijke kansen van vernieuwing. Return on Learning stuurt op het bereiken van hoge leercurves die essentieel zijn voor je toekomst. Naast de economische waarde óók de leercurve als waarde gaan hanteren zorgt ervoor dat ook daadwerkelijk een ijkpunt voor lange termijn denken en handelen wordt gehanteerd.

Return on Learning bouwt aan het vermogen om te denken en handelen vanuit lange termijn. Hoe hoger dit vermogen, hoe hoger de snelheid van aanpassen en inspelen op de continu veranderende wereld waarin we allen leven. Zo krijg je grip op de toekomst.

Daag ons uit.
Stel een vraag.